Parliament of Tanzania

Maoni ya Kamati ya Bajeti kuhusu hali ya uchumi wa Taifa kwa mwaka 2019, Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2020/21

Taarifa ya Kamati ya Bunge ya Bajeti kuhusu hali ya uchumi wa Taifa kwa mwaka 2019, Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2020/21 na Tathmini ya utekelezaji wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20; Pamoja na Mapendekezo ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa mwaka 2020/21

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's