Parliament of Tanzania

Maelezo ya Waziri wa Kilimo kuhusu Muswada wa Sheria ya Afya ya Mimea wa Mwaka 2020

Maelezo ya Waziri wa Kilimo kuhusu Muswada wa Sheria ya Afya ya Mimea wa Mwaka 2020 (The Plant Health Bill, 2020)

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Khalifa Salum Suleiman

Tunguu (CCM)

Profile

Hon. Nicholaus George Ngassa

Igunga (CCM)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (3)

Profile

View All MP's