Parliament of Tanzania

MAONI NA USHAURI WA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA KATIBA NA SHERIA KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI (NA. 4) WA MWAKA 2021 (THE WRITTEN LAWS MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ACT, (NO. 4) 2021

MAONI NA USHAURI WA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA KATIBA NA SHERIA KUHUSU MUSWADA WA SHERIA YA MAREKEBISHO YA SHERIA MBALIMBALI (NA. 4) WA MWAKA 2021 (THE WRITTEN LAWS MISCELLANEOUS AMENDMENTS) ACT, (NO. 4) 2021

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Dr. John Danielson Pallangyo

Arumeru-Mashariki (CCM)

Questions / Answers(2 / 0)

Supplementary Questions / Answers (5 / 0)

Contributions (6)

Profile

Hon. Khadija Shaaban Taya

Special Seats (CCM)

Supplementary Questions / Answers (1 / 0)

Contributions (3)

Profile

Hon. Esther Edwin Maleko

Special Seats (CCM)

Contributions (1)

Profile

View All MP's