Parliament of Tanzania

Resolutions

Title Year Options
TREATY FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AFRICAN MEDICINES AGENCY October, 2023. Download
HOJA YA KUWAHAMISHIA MAAFISA USHIRIKA KATIKA TUME YA MAENDELEO YA USHIRIKA NA MAAFISA UGANI CHINI YA WIZARA YA KILIMO November 10, 2023 Download
INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT – IGA, BETWEEN THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA AND THE EMIRATE OF DUBAI CONCERNING ECONOMIC AND SOCIAL PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT AND IMPROVING PERFORMANCE OF PORTS IN TANZANIA June, 2023 Download
Statute of IRENA signed in Bonn 7/10/2023 Download
AZIMIO LA BUNGE KUHUSU MAPENDEKEZO YA KURIDHIA MKATABA WA KUANZISHA TAASISI YA DAWA YA AFRIKA LA MWAKA 2023 (TREATY FOR THE ESTABLISHMENT OF THE AFRICAN MEDICINES AGENCY – AMA 31st October, 2023 Download
AZIMIO LA BUNGE LA MAPENDEKEZO YA TANZANIA KURIDHIA MKATABA WA WAKALA WA KIMATAIFA WA NISHATI JADIDIFU (STATUTE OF THE INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY- IRENA) 31st October, 2023 Download
Azimio la Bunge la Kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dkt. John P.J. Magufuli kwa Kuchaguliwa Kuwa Mwenyekiti wa SADC na Kuendesha Vyema Mkutano wa 39 wa Jumuiya Hiyo (SWAHILI VERSION) 3-09-2019 Download
Amended Convention for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of The Western Indian Ocean 29-06-2017 Download
Protocol for the Protection of the Marine and Coastal Environment of the Western Indian Ocean from Land-Based Sources and Activities 29-06-2017 Download
NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 29-06-2017 Download
Azimio la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kuridhia Mkataba wa Kimataifa vya Mafunzo na utoaji wa vyeti viwango vya Kimataifa kwa Wafanyakazi wa Vyombo vya Uvuvi mwaka 1995 21 Mei 2020 Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani kuhusu kuridhia Mkataba wa Kimataifa wa Viwango vya Mafunzo na Utoaji vyeti kwa wafanyakazi wa Vyombo vya Uvuvi wa mwaka 1995 21 Mei 2020 Download
Maelezo ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kuhusu kuridhia Mkataba wa Kimataifa wa Viwango vya Mafunzo na Utoaji vyeti kwa wafanyakazi wa Vyombo vya Uvuvi wa mwaka 1995 21 Mei 2020 Download
AZIMIO LA BUNGE LA KUMPONGEZA MHE. DKT. SAMIA SULUHU HASSAN, RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA KWA KUIMARISHA DEMOKRASIA NCHINI NA KUKUZA DIPLOMASIA YA UCHUMI 2023 Download
THE CONSTITUTION OF THE AFRICAN CIVIL AVIATION COMMSSION, 2009 2023 Download
SADC PROTOCOL ON TRADE IN SERVICES, 2012 2023 Download
THE SADC PROTOCOL ON THE FACILITATION OF MOVEMENTS OF PERSONS, 2005 2023 Download
AZIMIO LA BUNGE KUMPONGEZA MHESHIMIWA SAMIA SULUHU HASSAN, RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA, KUWA MIONGONI MWA VIONGOZI WENYE USHAWISHI MKUBWA DUNIANI NA KUPEWA TUZO YA MAFANIKIO YA UJENZI WA MIUNDOMBINU 2022 Download
MAPENDEKEZO YA MAAZIMIO YA BUNGE KUTOKANA NA TAARIFA ZA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KWA UKAGUZI WA HESABU ZA SERIKALI KUU, MASHIRIKA YA UMMA NA KAGUZI ZA UFANISI KWA MWAKA WA FEDHA UNAOISHIA TAREHE 30 JUNI, 2021 2022 Download
PROTOCOL TO THE OAU CONVENTION ON THE PREVENTION AND COMBATING OF TERRORISM 2022 Download
AZIMIO LA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA LA KURIDHIA ITIFAKI YA MKATABA WA UMOJA WA NCHI HURU ZA AFRIKA WA KUZUIA NA KUPAMBANA NA UGAIDI YA MWAKA 2004 (PROTOCOL TO THE OAU CONVENTION ON THE PREVENTION OF TERRORISM, 2002) 2022 Download
AZIMIO LA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA LA KURIDHIA ITIFAKI YA JUMUIYA YA AFRIKA MASHARIKI YA KUIONGEZEA MAMLAKA MAHAKAMA YA JUMUIYA YA AFRIKA MASHARIKI 2022 Download
MAPENDEKEZO YA MAAZIMIO YA BUNGE KUTOKANA NA TAARIFA YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KUHUSU HESABU ZA SERIKALI ZA MITAA ZILIZOKAGULIWA KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021 2022 Download
MAPENDEKEZO YA MAAZIMIO YA KAMATI YA KUDUMU YA BUNGE YA UWEKEZAJI WA MITAJI YA UMMA KWA MWAKA WA FEDHA 2020/2021 2022 Download
AZIMIO LA BUNGE LA KUMPONGEZA MHE. SAMIA SULUHU HASSAN KUWA RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA 2021 Download
AZIMIO LA BUNGE LA KUUTAMBUA NA KUUENZI MCHANGO WA RAIS WA TANO WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA, DKT. JOHN POMBE JOSEPH MAGUFULI KWA UTUMISHI WAKE ULIOTUKUKA 2021 Download
EAST AFRICAN COMMUNITY PROTOCAL ON SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) MEASURES 2021 Download
AGREEMENT ESTABLISHING AFRICAN CONTINENTAL FREE TRADE AREA - AfCFTA 2021 Download
(International Labour Organisation (ILO) – Maritime Labour Convention, 2006). 2017-07-28 Download
International Labour Organisation (ILO) – Seafarers’ Identity Documents Convention (Revised), 2003). 2017-07-28 Download
Azimio la Bunge kumpongeza Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua anazochukua kukabiliana na upotevu wa Mapato ya Serikali katika Sekta ya Madini Nchini. 2017-07-14 Download
International Convention Against Doping In Sport 2016 Download
The African Charter on Values and Principles of Public Service and Administration, 2015 2015 Download
Agreement on The Nile River Basin Co-Operative Framework – CFA 2015 Download
Azimio la Bunge la Kufuta au Kusamehe Madai na Hasara zitokanazo na Upotevu wa Fedha na Vifaa vya Serikali kwa kipindi kilichoishia Tarehe 30 Juni, 2011 2014 Download
The Protocol for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf – Sua Protocol 1988 2014 Download
The East African Community Protocol on Cooperation in Defence Affairs 2014 Download
Azimio la Bunge la Kuridhia Itifaki ya Kuanzishwa kwa Tume ya Utafiti wa Afya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki 2014 Download
Protocol on The Establishment of The East African Community Monetary Union 2014 Download
The Excise C (Management And Tariff) Act, Cap. 147 2012 Download
African Youth Charter 2006 2012 Download
African Youth Charter 2008 Download
AZIMIO LA BUNGE LA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA LA KURIDHIA ITIFAKI YA MWAKA 2014 YA MAREKEBISHO YA MKATABA WA MARRAKESH ULIOANZISHA SHIRIKA LA BIASHARA LA DUNIA (PROTOCOL AMMENDING THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION-WTO) 15-11-2019 Download
PROTOCOL TO OPERATIONALISE THE EXTENDED JURISDICTION OF THE EAST AFRICAN COURT OF JUSTICE 15 Sept 2022 Download
[The Convention on Prohibition Of Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) And Toxin Weapons and on Their Destruction] 14-11-2018 Download
The African Charter On Statistics 14-11-2018 Download
Azimio la Bunge la Kumpongeza Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais Wa Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania, Kwa Jitihada na Maamuzi Mbalimbali ya Kuwainua Wananchi Wanyonge Hasa Wakulima wa Korosho na Wakulima wa Mazao Mengine (SWAHILI VERSION) 14-11-2018 Download
Azimio la Bunge la Kumpongeza Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Uamuzi Wake wa Kuendeleza Mji wa Dodoma na Kuupa Hadhi Ya Jiji(SWAHILI VERSION) 13-06-2018 Download
The Protocol for Protection of New Varieties of Plant (Plant Breeder's Rights) in the Southern African Development Community - SADC 11-09-2019 Download
Special Resolution of the 50th CPA Africa Region 11-09-2019 Download
Nagoya Kuala - Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress on Cartagena Protocol on Biosafety 11-09-2019 Download
The Marrakesh Treaty fo Facilitate Access to Published Works for Persons Who are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled (MVT) 2013 (SWAHILI VERSION) 11-09-2019 Download
INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT BETWEEN THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA AND THE REPUBLIC OF UGANDA CONCERNING THE PIPELINES SYSTEM OF THE EAST AFRICA CRUDE OIL PIPELINE PROJECT EACOP 11-09-2017 Download
Azimio la Kuridhia Mapendekezo ya Ubadilishaji Hadhi Sehemu ya Eneo la Pori la Akiba la Kigosi Kuwa Hifadhi ya Taifa ya Kigosi (SWAHILI VERSION) 10-09-2019 Download
Azimio la Kuridhia Mapendekezo ya Ubadilishaji wa Hadhi Sehemu ya Eneo la Pori la Akiba la Ugalla Kuwa Hifadhi ya Taifa ya Mto Ugalla (SWAHILI VERSION) 10-09-2019 Download
Azimio la Bunge la Kuridhia Mkataba wa Minamata Kuhusu Zebaki kwa Mwaka 2013 (SWAHILI VERSION) 10-09-2019 Download
AZIMIO LA BUNGE KUHUSU MAPENDEKEZO YA KURIDHIA MAKUBALIANO KATI YA SERIKALI YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA NA SERIKALI YA DUBAI KUHUSU USHIRIKIANO WA KIUCHUMI NA KIJAMII KWA AJILI YA UENDELEZAJI NA UBORESHAJI WA UTENDAJI KAZI WA BANDARI TANZANIA L 10 Juni, 2023 Download
Azimio la kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Pombe Joseph Magufuli, kwa namna alivyoliongoza Taifa katika Mapambano dhidi ya janga la Ugonjwa wa CORONA (COVID-19) 09/06/2020 Download
Azimio la Kuridhia Mapendekezo ya Ubadilishaji Hadhi Sehemu ya Eneo la Pori la Akiba la Selous Kuwa Hifadhi ya Taifa ya Nyerere (SWAHILI VERSION) 09-09-2019 Download
Azimio la Kumpongeza Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Job Yustino Ndugai kwa Mafanikio ya Bunge la Kumi na Moja. 08/06/2020 Download
Azimio la kuitaka Serikali kutobadili uamuzi wa Jiji la Dodoma kuwa Makao Makuu ya Nchi na Shughuli za Serikali. 08/06/2020 Download
FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL OF 1994, SIXTH ADDITIONAL PROTOCOL OF 1999, SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL OF 2004, EIGHTH ADDITIONAL PROTOCOL OF 2008 AND NINTH ADDITIONAL PROTOCOL OF 2016 TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION 08-09-2017 Download
THE EAST AFRICAN COMMUNITY PROTOCOL ON PEACE AND SECURITY 07-09-2017 Download
CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALAWI 07-09-2017 Download
Maoni ya Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni kuhusu Azimio la Bunge la Kuridhia Makubaliano ya Paris chini ya Mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mabadiliko ya Tabianchi 03/04/2018 Download
THE PARIS AGREEMENT UNDER THE UN FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE 03-04-2018 Download

Hon. Dr. Tulia Ackson

Speaker

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's