Parliament of Tanzania

Parliamentary Reports

Title Options
Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu Ukaguzi wa Taarifa za Fedha za Miradi ya Maendeleo kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Tarehe 30 Juni, 2015 Download
Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu Ukaguzi wa Taarifa za Fedha za Mamlaka za Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha ulioishia Juni 30, 2015 Download
Ripoti ya Mwaka ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu kuhusu Taarifa ya Fedha za Serikali Kuu kwa Mwaka wa Fedha unaoishia Tarehe 30 Juni, 2015 Download
Ripoti ya Jumla ya Ukaguzi wa Ufanisi na Ukaguzi Maalum kwa Kipindi kinachoishia Tarehe 31 Machi, 2016 Download
Ripoti ya Mwaka ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu Ukaguzi wa Mashirika ya Umma kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015 Download
Ripoti ya Mwaka ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu Ukaguzi wa Mashirika ya Umma kwa Mwaka wa Fedha 2007/2008 Download
The Enhanced National Anti-Corruption Strategy and Action Plan (NACSAP II) 2008-2011 President's Office Good Governance Coordination Unit State House Download
TBS Annual Report and Accounts for the year 2006-2007 Download

Hon. Dr. Tulia Ackson

Speaker

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's