Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Supplementary Questions

Name

Joseph George Kakunda

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Sikonge

Primary Question

MHE. JOSEPH G. KAKUNDA aliuliza:- Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami barabara ya Ipole - Lungwa ulianza miaka mingi iliyopita na hii ni sehemu ya barabara kuu (trunk road) inayounganisha makao makuu ya Mkoa wa Mbeya. Katika mwaka wa fedha 2016/2017 barabara hiyo imetengewa shilingi 350,000,000 kwa ajili ya kumalizia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 1

MHE. JOSEPH G. KAKUNDA: Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri.
Napenda kuikumbusha Serikali kwamba kwa barabara hii kama sehemu ya trunk road ya Tabora- Mbeya michakato ya upembuzi, upembuzi yakinifu, usanifu, usanifu wa kina ilianza mwaka 1974 sasa ni miaka 43 haijakamilika. (Makofi)
Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba nipate majibu kwenye maswali mawili, la kwanza, je, Serikali iko tayari sasa kujibu swali langu la msingi lini itaijenga barabara hii kwa kiwango cha lami? (Makofi)
Mheshimiwa Naibu Spika, la pili, Serikali kama haitaji muda maalumu, je, haiashirii kwamba haiko tayari kuiweka kwenye mpango maalum barabara hii kuijenga kwa kiwango cha lami? (Makofi)

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Joseph George Kakunda kwamba Serikali mara itakapokamilisha upembuzi yakinifu, usanifu wa kina na uandaaji wa makabrasha ya zabuni zoezi la kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii litafanyika kwa sababu wakati huo tutakuwa tumejua gharama za ujenzi wa barabara hii.
Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana Mheshimiwa George Kakunda tuwe wakweli na tuitendee haki sekta yetu ya ujenzi. Barabara hii ni sehemu ya barabara kuanzia Mbeya hadi Singida na tumekuwa tukifanya kipande baada ya kipande. Hivi tunavyoongea unafahamu kwamba sehemu kubwa imeshajengwa sasa tumebakiza kilometa hizi 172 tu.
Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie kwamba Serikali iko makini inafuatilia ujenzi wa barabara hii na siyo kwamba hatuko tayari kama alivyosema kwenye swali lake la pili. Kama tungekosa kuwa tayari hatungekuwa tumeanza ujenzi katika maeneo hayo ambayo tumeshayajenga.

Name

Salma Rashid Kikwete

Sex

Female

Party

CCM

Constituent

Mchinga

Primary Question

MHE. JOSEPH G. KAKUNDA aliuliza:- Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami barabara ya Ipole - Lungwa ulianza miaka mingi iliyopita na hii ni sehemu ya barabara kuu (trunk road) inayounganisha makao makuu ya Mkoa wa Mbeya. Katika mwaka wa fedha 2016/2017 barabara hiyo imetengewa shilingi 350,000,000 kwa ajili ya kumalizia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 2

MHE. SALMA R. KIKWETE: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante sana. Swali langu la nyongeza linaendana na swali la msingi namba 347.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa barabara ya Kiguza kupitia Hoyoyo hadi Mvuti inaunganisha Mkoa wa Dar es Salaam na Mkoa wa Pwani na katika kipindi kilichopita mvua nyingi sana zimenyeesha na hatimaye kusababisha kukatika kwa daraja na kukata mawasiliano baina ya mikoa hii miwili.
Sasa Serikali inatusaidiaje juu ya barabara hii tukiamini kwamba ujenzi wa barabara hii utasaidia sana kupeleka malighafi au rasilimali nyingi tukiamini kwamba Serikali ya Awamu ya Tano ni Serikali ya viwanda na kutakuwa na vigae vitakavyosafirishwa kupitia barabara hii. Naiomba Serikali itupe majibu kwamba inatusaidiaje juu ya suala hili kuhakikisha ile barabara inakamilika? (Makofi)

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete kwa kulikumbusha hili kwa sababu lilishaletwa kupitia Mkoa wa Pwani kupitia Mbunge wa Mkuranga pamoja na Wabunge wa Viti Maalum wa Mkoa wa Pwani na sasa kwa sababu mama naye ameshindilia hapa, mimi naomba tu nichukue fursa hii kuiagiza TANROADS kwanza ikaangalie hali ya hii barabara kwa sasa hasa pale ambapo pamekatika. Halafu tujadiliane na wenye barabara ambao ni Halmashauri juu ya tufanye nini kwa pamoja kati ya Serikali Kuu na Halmashauri kurekebisha barabara hii kwa sababu kwanza barabara hii ni muhimu sana kwani ni kiungo muhimu kati ya malighafi inayotoka nje ya Pwani na inayoingia Mkuranga. Kwa hiyo, ni barabara mojawapo ya kuwezesha viwanda kukua.

Name

Halima Ali Mohammed

Sex

Female

Party

CUF

Constituent

Special Seats

Primary Question

MHE. JOSEPH G. KAKUNDA aliuliza:- Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami barabara ya Ipole - Lungwa ulianza miaka mingi iliyopita na hii ni sehemu ya barabara kuu (trunk road) inayounganisha makao makuu ya Mkoa wa Mbeya. Katika mwaka wa fedha 2016/2017 barabara hiyo imetengewa shilingi 350,000,000 kwa ajili ya kumalizia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 3

MHE. HALIMA ALI MOHAMMED: Mheshimiwa Naibu Spika, ahsante sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimuulize Mheshimiwa Naibu Waziri, je, atakubali kwamba moja ya sababu zinazopelekea vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga wanapokwenda hospitali ni barabara na miundombinu mibovu.
Je, Naibu Waziri anasema nini katika suala hili? (Makofi)

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, Serikali inatambua umuhimu wa miundombinu ya barabara na mingineyo ili kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa na ustawi unaotakiwa ikiwa ni pamoja na hayo ambayo Mheshimiwa Mbunge Halima ameyaeleza na ndiyo maana miaka yote tumekuwa tukitenga bajeti kubwa zaidi katika eneo la miundombinu na hasa miundombinu ya barabara pamoja na miundombinu ya barabara vijijini na tukaunda kabisa TANROADS ishughulikie miundombinu ya barabara ili kuhakikisha kwamba changamoto ambazo wananchi wetu wanazipata za kiafya na changamoto zingine za kusafirisha mazao zinatatulika.

Name

Josephat Sinkamba Kandege

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Kalambo

Primary Question

MHE. JOSEPH G. KAKUNDA aliuliza:- Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami barabara ya Ipole - Lungwa ulianza miaka mingi iliyopita na hii ni sehemu ya barabara kuu (trunk road) inayounganisha makao makuu ya Mkoa wa Mbeya. Katika mwaka wa fedha 2016/2017 barabara hiyo imetengewa shilingi 350,000,000 kwa ajili ya kumalizia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 4

MHE. JOSEPHAT S. KANDEGE: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza.
Kwa kuwa umuhimu wa barabara ya kutoka Matai kwenda Kasesha ni sawa sawa kabisa na umuhimu wa barabara iliyouliziwa katika swali la msingi, na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana alipata nafasi ya kwenda kutembelea barabara hii na akaahidi kwamba mkandarasi angetafutwa ili ujenzi ufanyike, na kwa kuwa pesa ilitengwa katika bajeti iliyopita, jumla ya shilingi bilioni 11 na ujenzi huo haukufanyika, je, Serikali iko tayari kuwahakikishia wananchi wa Kalambo kwamba ujenzi wa barabara hii utafanyika hivi karibuni?

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli Mheshimiwa Waziri wangu Profesa Makame Mnyaa Mbarawa alitembelea katika eneo hili, na kwa namna alivyoona mazingira ya barabara hii ya Matai hadi Kasesha alitoa ahadi kwamba hii barabara ataishughulikia. Nimhakikishie Mheshimiwa Kandege na wananchi wa Kalambo hasa wale wanaoguswa na barabara hii ya Matai hadi Kasesha, kwamba Wizara yetu tumeshapokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri na kazi inafanyika ili kuhakikisha ahadi au dhamira ya Mheshimiwa Waziri inakamilika kwa kuhakikisha kwamba tunafuata taratibu za kupata fedha za kujengea barabara hii ili ipitike vizuri zaidi.

Name

Leonidas Tutubert Gama

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Songea Mjini

Primary Question

MHE. JOSEPH G. KAKUNDA aliuliza:- Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami barabara ya Ipole - Lungwa ulianza miaka mingi iliyopita na hii ni sehemu ya barabara kuu (trunk road) inayounganisha makao makuu ya Mkoa wa Mbeya. Katika mwaka wa fedha 2016/2017 barabara hiyo imetengewa shilingi 350,000,000 kwa ajili ya kumalizia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina. Je, ni lini barabara hiyo itajengwa kwa kiwango cha lami?

Supplementary Question 5

MHE. LEONIDAS T. GAMA: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niulize swali moja la nyongeza kwa vile barabara inayounganisha Tanzania na Msumbiji iliyopo Mkoani Ruvuma, inatokea katika Jimbo la Songea Mjini katika Kijiji cha Likofusi kuelekea Mkenda katika Jimbo la Peramiho, barabara hii ni muhimu sana kwa uchumi wa Mkoa wa Ruvuma na kwa uchumi wa nchi kwa ujumla. Naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri, je, ni lini Serikali itafanya utaratibu wa upembuzi yakinifu wa barabara ile na kuijenga kwa kiwango cha lami?

Name

Eng. Edwin Amandus Ngonyani

Sex

Male

Party

CCM

Constituent

Namtumbo

Answer

NAIBU WAZIRI WA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO: Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Likofusi hadi Mkenda ambayo inatuunganisha na wenzetu wa Msumbiji tumeishaifanyia kazi kuanzia siku nyingi. Kwanza tumeishajenga daraja ambalo tayari limekamilika, lakini vilevile wenzetu wa viwanda na biashara wamejenga soko, nalo limekamilika, halafu na sisi vilevile tumefanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara hii na umekamilika; hivi tunavyoongea tupo katika hatua ya kutafuta fedha kuhakikisha barabara hii inajengwa.
Mheshimiwa Naibu Spika, kwa umuhimu wa barabara hii na hasa tukifahamu kwamba barabara hii inaunganisha Jimbo la Songea Mjini na Jimbo la Peramiho ambalo Mheshimiwa Jenista Mhagama ndiye anayeliongoza, na tunaona jinsi Mheshimiwa Jenista Mhagama anavyotuhangaikia humu ndani kitaifa, Mheshimiwa Waziri wangu alitoa ahadi kwamba atahakikisha barabara hii inatekelezwa kwa maana ya hatua hii ya ujenzi mapema iwezekanavyo, na si zaidi ya miaka miwili kuanzia sasa tutakuwa tumeanza kujenga.