Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

Newala Mjini

Mkoa

Mtwara

Mkoa

Newala

MP

Capt. (Mst). George Huruma Mkuchika

Website

None

Shughuli Za Kijamii

None