Jamhuri ya Muungano ya Tanzania

labels.bills_and_acts

labels.bills_and_acts

Miswada

# Miswada Tarehe
1 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria za Ajira na Kazi kwa Mwaka 2015 2015-05-29
2 Muswada wa Sheria ya Uwazi na Uwajibikaji katika Tasnia ya Uchimbaji Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
3 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Mapato ya Mafuta na Gesi wa Mwaka 2015 2015-05-29
4 Muswada wa Sheria ya Petroli wa Mwaka 2015 2015-05-29
5 Muswada wa Sheria ya Kuwalinda watoa Taarifa za Uhalifu na Mashahidi wa Mwaka 2015 2015-05-29
6 Muswada wa Sheria ya Masoko ya Bidhaa wa Mwaka 2015 2015-05-29
7 Muswada wa Sheria ya Kufuta Sheria ya Benki ya Posta Tanzania wa Mwaka 2015 2015-05-29
8 Muswada wa Sheria ya Vituo vya Pamoja Mipakani ya Mwaka 2015 2015-05-29
9 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2015 2015-06-11
10 Muswada wa Sheria ya Makosa ya Mtandao ya Mwaka 2015 2015-02-20
11 Muswada wa Sheria ya Miamala ya Kielekroniki ya Mwaka 2015 2015-02-20
12 Muswada wa Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2015 2015-06-22
13 Muswada wa Sheria ya Baraza la Vijana Tanzania wa Mwaka 2015 0000-00-00
14 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Usimamizi wa Maafa wa Mwaka 2014 0000-00-00
15 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Uhamiaji wa Mwaka 2014 0000-00-00
16 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Tume ya Kudhibiti UKIMWI Tanzania wa Mwaka 2014 0000-00-00
17 The Copyright and Neighbouring Rights (Copyrighted Works-Communication to the Public) Regulations), 2016 2015-12-21
18 The Petroleum (Bulk Procurement) Regulations, 2015 2015-10-20
19 The Examination Regulations,2015 2015-10-28
20 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ Performance Assessment) Regulations, 2016 2015-09-24
21 The Institute of Judicial Administration Lushoto (Students’ General Welfare, Conduct And Disciplinary Matters)Regulatons, 2015 0000-00-00
22 The Fire and Rescue Force (Fire Precautions in Buildings) Regulations, 2015 2015-08-05
23 The Public Private Partnership Regulations, 2015 2015-11-27
24 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Bill, 2016 2016-05-20
25 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) (No.2) Bill, 2016 2016-05-20
26 The Finance Bill, 2016 2016-06-03
27 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Ununuzi wa Umma ya Mwaka 2016 2016-06-10
28 The Appropriation Bill, 2016 2016-06-10
29 Muswada wa Sheria ya Upatikanaji wa Habari wa Mwaka 2016 2016-06-23
30 Muswada wa Sheria ya Uthamini na Usajili wa Wathamini wa Mwaka 2016 2016-06-23
31 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali wa Mwaka 2016 2016-06-23
32 Muswada wa Sheria ya Usimamizi wa Wanataaluma wa Kemia wa Mwaka 2016 2016-06-23
33 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi, wa Mwaka 2016 2016-06-30
34 Muswada wa Sheria ya Taasisi ya Utafiti wa Kilimo, wa Mwaka 2016 2016-06-30
35 Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari za Mwaka 2016 2016-09-16
36 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2016 2016-09-16
37 Muswada wa Sheria ya Huduma ya Msaada wa Kisheria wa Mwaka 2016 2016-08-26
38 Muswada wa Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalam wa Afya Shirikishi wa Mwaka 2016 2016-10-21
39 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2016 2016-10-21
40 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, 2017 2017-02-10
41 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2017. 2017-06-14
42 Muswada wa Sheria ya Mapitio na Majadiliano kuhusu Masharti Hasi katika Mikataba ya Maliasili za Nchi wa Mwaka 2017. 2017-06-29
43 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Nchi kuhusiana na Umiliki wa Maliasili wa Mwaka 2017. 2017-06-29
44 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali wa Mwaka 2017. 2017-06-29
45 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali Na. 3 wa Mwaka 2017 2017-09-05
46 Muswada wa Sheria ya Reli wa Mwaka 2017 2017-09-05
47 Muswada wa Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
48 Muswada wa Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania wa Mwaka 2017 2017-09-15
49 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2017 2017-09-15
50 Muswada wa Marekebisho ya Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya wa Mwaka 2017 2017-11-07
51 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 5) wa Mwaka 2017 2017-11-17
52 Muswada wa Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma wa Mwaka 2017 2017-11-17
53 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Mwaka 2017 2017-11-17
54 Muswada wa Sheria ya Fedha wa Mwaka 2018 2018-06-18
55 Muswada wa Sheria ya Kulitangaza Jiji la Dodoma kuwa Makao Makuu ya Nchi wa Mwaka 2018 2018-06-29
56 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2018 2018-06-29
57 Muswada wa Sheria ya Bodi ya Kitaalam ya Walimu Tanzania wa Mwaka 2018 2018-06-29
58 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Ubia kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi wa Mwaka 2018 2018-06-29
59 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 2) wa Mwaka 2018 2018-06-29
60 Muswada ya Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali wa Mwaka 2018 2018-06-26
61 Muswada wa Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha wa Mwaka 2018 2018-11-06
62 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na. 4) wa Mwaka 2018 2018-11-16
63 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania wa Mwaka 2018 2018-11-16
64 Muswada wa Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri wa Ardhini wa Mwaka 2018 2018-11-16
65 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa wa Mwaka 2018 2018-11-16
66 Muswada wa Sheria ya Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira wa Mwaka 2018 2018-11-16
67 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na. 2) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza). 2019-02-07
68 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 3) wa Mwaka 2019 2019-05-30
69 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2019 2019-06-12
70 Muswada wa Sheria ya Serikali Mtandao wa Mwaka 2019 2019-06-26
71 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-06-26
72 Muswada wa Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.5) wa Mwaka 2019 (Toleo la Kiingereza) 2019-06-26

Sheria

# Sheria Tarehe
1 Appropriation Act, 2016 2016-06-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2016 2016-06-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 2016 2016-06-30
1 The Public Procurement (Amendment) Act, 2016 2016-06-30
1 Access to Information Act, 2016 2016-10-31
1 The Valuation and Valuers Registration Act, 2016 2016-10-31
1 The Government Chemistry Laboratory Authority, 2016 2016-10-31
1 The Chemist Professionals Act, 2016 2016-10-31
1 The Tanzania Agricultural Research Institute Act, 2016 2016-10-31
1 The Tanzania Fisheries Research Institute Act, 2016 2016-10-31
1 The Media Service Act, 2016 2016-12-30
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) No. 3) Act, 2016 2016-12-30
1 Sheria ya Huduma ya Msaada wa Kisheria wa Mwaka 2017 2017-03-03
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, 2017 2017-03-03
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2017 2017-06-30
1 Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2017 2017-06-30
1 Sheria ya Mamlaka ya Nchi kuhusiana na Umiliki wa Maliasili ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Mapitio na Majadiliano kuhusu Masharti Hasi katika Mikataba ya Maliasili za Nchi ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na. 2) ya Mwaka 2017 2017-07-07
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.3) ya Mwaka 2017 2017-10-13
1 Sheria ya Madaktari, Madaktari wa Meno na Wataalamu wa Afya Shirikishi ya Mwaka 2017 2017-10-13
1 Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 Sheria ya Wakala wa Meli Tanzania ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa Watumishi wa Umma ya Mwaka 2018 2018-02-09
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali ya Mwaka 2018 2018-02-09
1 Sheria ya Kuidhinisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2018 2018-06-30
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2018 2018-06-30
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Ubia kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi ya Mwaka 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Kulitangaza jiji la Dodoma kuwa Makao Makuu ya Nchi ya Mwaka 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Bodi ya Kitaalamu ya Walimu ya Mwaka 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na.2) ya Mwaka, 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na.3) ya Mwaka, 2018 2018-09-25
1 Sheria ya Huduma Ndogo za Fedha ya Mwaka 2018 2018-11-23
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti Usafiri wa Ardhini ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.4) ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira ya Mwaka 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria mbalimbali (Na.2) ya Mwaka, 2019 2019-02-22
1 Sheria ya Kuidhnisha Matumizi ya Serikali ya Mwaka 2019 2019-06-30
1 Sheria ya Fedha ya Mwaka 2019 2019-06-30
1 Sheria ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali (Na.3) ya Mwaka 2019 2019-06-30
1 Sheria ya Reli ya Mwaka 2017 2017-10-13
1 Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya ya Mwaka 2017 2017-12-01
1 The Oil and Gas Revenue Management Act , 2015 2015-07-03
1 The Appropriation Act, 2015 2015-07-03
1 The Commodity Exchange Act, 2015 2015-07-03
1 The Cybercrimes Act, 2015 2015-07-03
1 The Drugs Control and Enforcement Act, 2015 2015-07-03
1 The Electronic Transactios Act, 2015 2015-07-03
1 The Employment and Labour Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 2015 2015-07-03
1 The Finance Act, 2015 2015-07-03
1 The Firearms and Ammunition Control, 2015 2015-07-03
1 The Immigration (Amendment ) Act, 2015 2015-07-03
1 The National Payment System Act, 2015 2015-07-03
1 The National Youth Council Act, 2015 2015-07-03
1 The Non-Citizens (Employment Regulation) Act, 2015 2015-07-03
1 The One Stop Border Posts Act, 2015 2015-07-03
1 The Petroleum Act, 2015 2015-07-03
1 The Statistics Act, 2015 2015-07-03
1 The Tanzania Commission for AIDS (Amendment) Act, 2015 2015-07-03
1 The Administration of Estates Laws (Misc. Amdt.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Tanzania Postal Bank (Repeal and Transitional Provisions) Act, 2015 2015-07-03
1 The Warehouse Receipt (Amendment) Act, 2015 2015-07-03
1 The Whistleblower and Witness Protection Act, 2015 2015-07-03
1 The Advocate Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The African Chiefs Ordinance (repeal) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Agricultural Products (Control and Marketing) (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Appropriation Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-13
1 The Chiefs (Abolition of Office, Consequential Provisions) Act , 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-13
1 The Citizenship (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Civil Service Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) (No. 2) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) (No. 48) Act, 1963(Toleo la Kiingereza) 1963-09-26
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-14
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-11
1 The Dar es Salaam Club (Dissolution) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-13
1 The East African Territories (Air Transport) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Entertainments Tax Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Estate Duty Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-11
1 The Explosives Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-11-23
1 The Fauna Conservation Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Finance Act, 1963 1963-07-11
1 The Foreign Investments (Protection) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The Freehold Titles (Conversion) and Government Leases Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Hide and Skin Trade Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Immigration Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-26
1 The Kenya and Zanzibar Independence Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Kigoma-Ujiji Town Council (Validation) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-30
1 The Land (Settlement of Disputes) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Tanganyika Military Forces Laws (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-29
1 The Land Registration Ordinance Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Local Government Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Local Government Service (Negotiating Machinery) Act, 1963 (Toleo la Kiingerza) 1963-12-31
1 The Local Government Services Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Magistrates' Courts Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-31
1 The Medical Practitioners and Dentists Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-26
1 The Merchandise Marks Acts, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Minimum Sentences Act,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-21
1 The Municipal House Tax (Consolidation) Act , 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Municipalities Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The National Museum Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The National Parks Ordinance Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Native Authority Ordinance (Repeal) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Ngorongoro Conservation Area Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Nyamwezi Creameries Board Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Official Secrets Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Penal Code (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-13
1 The Pensions (Specified Person) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Personal Tax Ordinance (Amendment) Act,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Pharmacy and Poisons Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-13
1 The Potable Spirits (Compounding) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Private Street Works Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-11
1 The Provisional Collection of Taxes and Duties Act,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Pyrethrum Ordinance (Amendment) Act ,1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-28
1 The Regional and Area Commissioners Acts (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-25
1 The Registration of Voters (Temporary Provisions) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-12
1 The Rent Restriction (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-28
1 The Rights of Occupancy (Development Conditions) (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The Rights of Occupancy (Development Conditions) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-23
1 The Rural Settlement Commission Act , 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-28
1 The Sisal Industry Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-16
1 The Supplementary Appropriation (1960 - 1961) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Supplementary Appropriation (1961 - 1962) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-15
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) (No. 2) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-05-28
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) (No. 3) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-25
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) (No. 4) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Supplementary Appropriation (1962 - 1963) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-26
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) (No. 1) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-09-27
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) (No.2) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Tanganyika Library Services Board Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-30
1 The University College, Dar es Salaam (Provisional Council) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-06-29
1 The Upanga Area (Planning and Develop.) Ordinance (Amendment.) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-12-30
1 The Used Motor Vehicles Registration Tax Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-07-10
1 The Veterinary Surgeons Ordinance (Amendment) Act, 1963 (Toleo la Kiingereza) 1963-03-12
1 The Affiliation Ordinance(Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-19
1 The Agricultural Associations Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-06
1 The Agricultural Products (Control and Marketing) (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Antiquities Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Appropriation Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-06
1 The Arms Ammunition Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Beer Consumption Tax Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Broadcast Receiving Apparatus (Licensing) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Children and Young Persons Ordinance Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The College of African Wildlife Management Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The College of Agriculture Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Constitution (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Co-operative College Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Dar es Salaam Club (Dissolution) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Disqualification (National Assembly and Miscellaneous Offices) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Duration of Parliament (Extension) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Excise Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Export Seeds Ordinance (Repeal) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Export Tax Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Finance Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Forests Ordinance Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Freehold Titles (Conversion and Govt. Leases (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Government Lotteries Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Hotel Accommodation (Imposition of Levy) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Indemnity Act, 1964 1964-03-17
1 The Internationally Notifiable Disease (Prevention) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Islamic Law (Restatement) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-26
1 The Judicature and Application of Law Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Lacal Liquor (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Magistrates' Courts (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Metallic Currency Ordinary (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-10
1 The Military Court Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-12
1 The Mining Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The National Agricultural Products Board Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The National Assembly (Elections) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 037. The National Co-operative and Development Bank (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The National Co-operative and Development Bank Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The National Employment Provident Fund Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The National Service (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The National Service Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The National Union of Tanganyika Workers (Establishment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-02
1 The Non-Native Tobacco Board (Dissolution) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Notaries Public and Commissioners for Oaths Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Police Force Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-19
1 The Potable Spirits (Compounding) (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Prisons Ordinance (Amendement) Act, 1964 Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Private Motor Vehicles Registration Tax Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-08-06
1 The Provident Fund (Government Employees) Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Public Holidays Ordinance (amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Range Development and Management Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Republican and Other Status, Consequential Prov. Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Retirement (Special Provisions) (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-17
1 The Sale of Goods (Weights and Measures) Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Security Employment Act,1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Special Tribunals Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The St. Michael's and St. George's Schools (Dissolution) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-03-12
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) (No. 3) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-16
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-06-15
1 The Supplementary Appropriation (1963 - 1964) Act, 1964 1964-03-12
1 The Supplementary Appropriation (1963-1964) (No.4) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-06
1 The Supplementary Appropriation (1964-1965) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-09-24
1 The Supplimentary Appropriation (1964-1965) (No. 2) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Tanganyika Development Corporation (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Trade Unions and Trade Disputes (Miscellaneous Provisions) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Traffic Ordinance (Amendment) Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-07-16
1 The Unified Teaching Service (Amendment) Act,1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-17
1 The Union of Tanganyika and Zanzibar Act, 1964 (Toleo la Kiingerza) 1964-04-26
1 The Union of Tanganyika and Zanzibar Act, 1964 (Toleo la Kiingereza) 1964-12-11
1 The Aerodromes Control Act,1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-04-30
1 The Appropriation Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-06-30
1 The Coffee Industry Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The College of Business Education Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Colonial and Other Territories (Divorce Jurisdication) (Disapplication) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Consolidated Fund (Miscellaneous Provisions) Act, 1965 (Toleo la Kingereza) 1965-07-15
1 The Constituent Assembly Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Copra Ordinance (Repeal) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Dairy Industry Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Development Levy Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-17
1 The Exchange Control Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-06-17
1 The Excise Tarrif Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Extradition Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Fauna Conservation Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Finance Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Government Rents (Summary Recovery) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Hide and Skin Trade (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Inland Water Transport Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Interim Constitution (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-06-17
1 The Interim Constitution (Consequential, Transitional and Temporary Provisons) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Interim Constitution of Tanzania Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Land Acquisition Ordinance (Amendment) (No. 2) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Land Acquisition Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Land Tenure (Village Settlements) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Local Government Elections Laws (Suspension), 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-10-21
1 The Local Government Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Motor Vehicle Driving Schools (Licensing) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Municipal House Tax (Consolidation) (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The National Archives Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The National Assembly (Elections) (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The National Executive Committee (Powers and Privileges) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-10-21
1 The National Museum (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Nyarubanja Tenure (Enfrachisement) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-25
1 The Pawnbroking (Prohibition) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-03
1 The Pensions Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-04-16
1 The Personal Tax Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-31
1 The Police and Prison Officers (Gratuities) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-15
1 The Presidential Elections Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Probate and Administration Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Provident Fund (Government Employees) Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-31
1 The Public Land (Preserved Areas) Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Reserve Forces Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Sisal Industry Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1963-1964) Act, 1965 (Toleo la Kingereza) 1965-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1964 - 1965) (No. 3) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1964 - 1965) (No. 4) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1964-06-30
1 The Tanganyika Broadcasting Corporation (Dissolution) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Trade Disputes (Settlement) (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-12-15
1 The Traffic Ordinance (Amendment) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-03-30
1 The Urban House Tax Ordinance (Amendment) Act, 1965 1965-07-15
1 The Wheat Industry Ordinance (Repeal) Act, 1965 (Toleo la Kiingereza) 1965-07-15
1 The Agricultural Products (Control of Movement) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Appropriation Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Aviation Spirit Service Tax Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Bank of Tanzania Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Civil Procedure Code Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-11-03
1 The Civil Service (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Consolidated Fund (Miscellaneous Provision) (No.2) Act, 1966 1966-01-13
1 The Copyright Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Customs Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The East African Merchant Shipping (Consequential Provisions) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Exchequer and Audit Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Excise Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Finance Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Hire Purchase (Date of Commencement) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Hire Purchase Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-12
1 The Income Tax (Allowances, Reliefs and Rates) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Land Acquisition Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Land Transfer (Specified Corporations) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-12
1 The Lint and Seed Marketing Ordinance and Cotton Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Local Government (Elections) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-13
1 The Local Government Elections (Suspension) (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Local Government Laws (Amendment and Consequential Provisions) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-19
1 The Local Loans Ordinance (Amendement) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Land Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-21
1 The Medical Practitioner and Dentists Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Moshi (Manufacture and Distillation) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-17
1 The Municipalities Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The National Defence (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The National Development Corporation (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Notaries Public and Commissioners for Oaths Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Oaths (Judicial Proceedings) and Statutory Declaration Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Opticians Act , 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Pharmacy and Poisons Ordinance (Amendment) Act, 1966 1966-10-19
1 The Private Street Works Ordinance (Repeal) and Government Leases (Road Frontage Premia) Act, 1966 1966-08-04
1 The Public Holidays Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-04
1 The Refugees (Control) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Rent Restriction (Amendment) (No.2) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Rent Restriction (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-05
1 The Road Tolls Act, 1966 (Toleo la kiingereza) 1966-08-04
1 The Roads Toll (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Rural Farmlands (Acquisition and Regrant) (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Rural Farmlands (Acquisition and Regrant) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Rural Farmlands (Acquisition Regrant) (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Singapore (Consequential Provisions) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-12
1 The Solicitor-General (Transfer of Duties and Power) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-06
1 The Supplementary Appropriation (1964-1965) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-03-05
1 The Supplementary Appropriation (1965-66) (No. 2) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Supplementary Appropriation (1965-66) (No. 3) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Supplementary Appropriation (1966-67) (No.2) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Supplementary Appropriation (1966-1967) (No.3) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Supplementary Appropriation (1966-1967) (No.4) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Supplementary Appropriation (196667) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-10-26
1 The Tanzania-Zambia Pipeline Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Tea Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Transport Licensing Ordinance (Amendment) Act, 1966 (2) (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Transport Licensing Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-01-13
1 The Upanga Area (Planning and Development) Ordinance (Repeal) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-08-11
1 The Veterinary Surgeons Ordinance (Amendment) Act, 1966 1966-12-30
1 The Waterworks Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 1966-12-30
1 The Workmen’s Compensation Ordinance (Amendment) Act, 1966 (Toleo la Kiingereza) 0000-00-00
1 The Appropriation Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Cinematograph Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Co-operative Societies Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Education Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Evidence Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Exchequer and Audit Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Finance Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Foreign Investiments (Protection) Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Government Proceedings Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Income Tax (Allowances, Reliefs and Rates) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Industrial Shares (Acquisition) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-02-20
1 The Insurance (Vesting of Interests and Regulation) Act, 1967(Toleo la Kiingereza) 1967-02-20
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Interim Constitution of Tanzania (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Land acquisition, Act 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Local Loans Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Merchant Shipping Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-12-02
1 The National Agricultural Products (Vesting of Interests) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-02-19
1 The National Agricultural Products Board (vesting of interest) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The National Bank of Commerce (Establishment and Vesting of Assets and Liabilities) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-06-30
1 The National Bank of Commerce (Establishment and Vesting of Assets and Liabilities) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-02-17
1 The National Defence (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The National Industries (Licensing and Registration) Act, 1967 1967-04-30
1 The National Parks Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The National Sports Council of Tanzania Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The National Swahili Council Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Opticians (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Permanent Labour Tribunal Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-12-02
1 The Personal Tax Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Pharmacy and Poisons Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-16
1 The Pools and Lotteries Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Prisons Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Regional Road Boards Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Registrar-General (Transfer of Duties and powers) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The State Trading Corporation (Establishment and vesting of interest) (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Statutory Bodies (Change of Names) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Supplementary Appropriation (1964-1965) (No. 2) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-12
1 The Supplementary Appropriation (1965-1966) (No. 4) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Supplementary Appropriation (1966-67) (No. 6) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 2), Act 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Tanzania Sisal Corporation (Establishment and Vesting of Interests) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-10-30
1 The Traffic Ordinance (Amendment) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-04-30
1 The Transfer Tax Act, 1967 (Toleo la Kingereza 1967-11-30
1 The Trustees Investment Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-08-15
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) Act, 1967 (Toleo la Kiingereza) 1967-11-30
1 The Appropriation Act, 43-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-30
1 The Arusha National Park Act, 12-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Bretton Woods Agreements (Amendment) Act, 3-1968 (Toleo la Kiingerea) 1968-02-03
1 The Children's Homes (Regulation) Act, 4-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The College of Business Education (Amendment) Act, 17-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Co-operative Socities Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-19
1 The Customary Leaseholds (Enfranchisement) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The Customs Tariffs Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Development Levy (Sisal) (Repeal) Act, 11-1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The East African Posts and Telecommunications (Vesting of Zanzibar Assets) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Education Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Electricity (Consumption Tax) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-28
1 The Engineers (Registration) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Finance Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-30
1 The Gemstone Industry (Development and Protection) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Industries (Refund of Customs Duties) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Interim Consitution (Amendment) (No. 2) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-28
1 The Interim Constitution (Amendment) Act, 1968 (Toleo la KIingereza) 1968-07-01
1 The Intoxiacating Liquors Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-20
1 The Intoxicating Liqours (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Land Acquisition (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Law Reform (Fatal Accidents and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Local Authorities (Decoration of Builings) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Local Authorities (Leadership Declarations) (Extension of Time) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Local Government Laws (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza 1968-03-05
1 The Medical Practitioners and Dentists Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Mining Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The National Assembly (Alteration of Number of Constituency) Act, 1968 1968-10-13
1 The National Assembly (Qualifications of Members) (Forms and Procedure) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-03-03
1 The National Co-operative & Development Bank Act, 1968 1968-10-13
1 The National Development Corporation (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The National Milling Corporation Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The National Provident Fund (Amendment) Act,1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The National Water Resources Council Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-13
1 The Newspaper Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Ngorongoro Conservation Area Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Occupiers Liability Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Pensions (Special Provisions) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-01
1 The Permanent Commission of Enquiry (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-03-08
1 The Prisons (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Public Recreation Grounds Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-03
1 The Rural Farmlands (Acquisition and Regrant) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Sisal Industry (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza)n 1968-05-18
1 The Soft Drinks (Consumption Tax) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 0000-00-00
1 The Supplementary Appropriation (1966-67) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Supplementary Appropriation (1966-1967) (No. 7) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-02
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 4) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 5) Act, 1968 1968-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No. 6) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1967-68) (No.7) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-10
1 The Supplementary Appropriation (1968-69) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Supplementary Appropriation (196768) (No.3) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-02
1 The Tanzania Audit Corporation Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-02
1 The Tanzania National Scientific Research Council Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Tanzania Sisal Corporation (Establishing and Vesting of Interest) (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Tanzania-Zambia Railway Authority Agreement (Implementation) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-13
1 The Tea Ordinance (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The Unified Co-operative Service Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The United Teaching Service (Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-02-16
1 The Urban Leaseholds (Acquisition and Regrant) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Urban Leaseholds (Acquisition and Regrant) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-05-18
1 The Weights and Measures (Metric System) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-07-27
1 The Written Law (Miscellaneous Amendment) Act, 1968 (Toleo la Kiingereza) 1968-10-11
1 The Advocates Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The African Chiefs Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-28
1 The Appropriation Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-26
1 The Auxiliary Police Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-12
1 The Bretton Woods Agreements (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Cheques Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Criminal Procedure Code (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Customary Leaseholds (Enfranchisement)(Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Education Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-30
1 The Elections (Age of Voting) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-11
1 The Electoral Laws (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-27
1 The Employment Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-03-02
1 The Exchequer and Audit Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-12
1 The Excise Tariff Ordinance ( Amendment ) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-30
1 The Excise Tariff Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Finance Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-06-25
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) Act,1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Fugitive Offenders (Pursuit) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Government Leaseholds (Conversion to Rights of Occupancy) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Graves (Removal) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Highways Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Legal Aid (Criminal Proceedings) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-12
1 The Local Government Election Laws (Suspension) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-08-02
1 The Magistrates Courts (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-13
1 The Metric System (Amendment Written Laws) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-27
1 The Mining Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-11
1 The National Assembly (Qualification of Members) (Forms and procedure) (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-13
1 The National Service (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Pension (Solomon Nkya Eliufoo) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-26
1 The Personal Tax (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-12
1 The Presidential Affairs (Amendment) Act, 1969 ( Toleo la Kiingereza) 1969-07-12
1 The Protected Places and Areas Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Public Corporations Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-03-30
1 The Resettlement of Offenders Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-10
1 The Rule Against Perpetuities (Limitation of Application) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-13
1 The Sales Tax (Prevention of Price Increases) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-06-23
1 The Security of Employment (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-10
1 The Societies Ordinance (Amendment) Act , 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Supplementary Appropriation (1967-68)(No. 8) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-10
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No. 2) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No. 3) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No. 4) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-11
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No.5) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-06-22
1 The Supplementary Appropriation (1968-69)(No.6) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-07-11
1 The Supplementary Appropriation (1969 - 70) (No.2) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-12-27
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.1) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Tanzania Sisal Corporation (Divestment of Interests)Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Tourist Agents (Licensing) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-03-12
1 The Traffic Ordinance(Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-04-12
1 The Transport Licensing Ordinance (Amendment) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Ward Development Committees Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-02-08
1 The Witness Summones (Reciprocal Enforcement) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1964-02-08
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1969 (Toleo la Kiingereza) 1969-11-08
1 The Age of Majority (Citizenship Laws) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Appropriation Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Duties and Taxes (Prevention of Price Increases) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-18
1 The East African Industrial Licensing Ordinance (Repeal)Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Elections Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Entertainments Tax Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-01
1 The Finance Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-18
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) (No.2) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-11-25
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Fisheries Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Foreign Commercial Vehicles (Licensing) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-09-01
1 The Guyana, Botswana, Lesotho, Barbados, Mauritius, Swaziland and Nauru Independence (Consequential Provisions) Act , 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Land Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The National Security Act, 1970 (Toleola Kiingereza) 1970-03-30
1 The Permanent Labour Tribunal (Amendment) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Prevention of Corruption Ordinance (Amendment) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Refund of Fiscal Charges (Locally Manufactured Goods)Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Rent Tax Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-01
1 The Road Frontage Premia Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Specified Officers (Recovery of Debts) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1968-69) (No.7) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.3) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.4) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) (No.5) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Supplementary Appropriation (1970-71)(No. 1) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-11-25
1 The Tanganyika Broadcasting Corporation (Special Provisions Relating to Pensions) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-25
1 The Tanzania Audit Corporation (Amendment) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Tanzania Investment Bank Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Textiles (Price Stability) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-18
1 The Tobacco (Imposition of Tax) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-06-29
1 The Univeristy of Dar es Salaam Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-07-01
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendment) Act, 1970 (Toleo a Kiingereza) 1970-06-19
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1970 (Toleo la Kiingereza) 1970-03-30
1 The Acquisition of Buildings Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-04-22
1 The Administration of Justice (Miscellaneous Amendments) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Appropriation Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-06
1 The Bank of Tanzania (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-06
1 The Customs Tariff (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The East African Income Tax Law (Modification) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-04
1 The Finance Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-06
1 The Immunities and Privileges (Extension and Misc. Prov.) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-07
1 The Income Tax (Allowances and Rates) (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-08-04
1 The Income Tax (Allowances and Rates) (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The Industrial Shares (Acquisition) (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-01-25
1 The Interim Constitution (Increase in the Number of Regional Commissioners) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Intoxicating Liquors (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Law of Limitation Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-03-01
1 The Law of Marriage Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The National Flag and Court of Arms Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-07
1 TThe National Sports Council of Tanzania (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The National Water Resources Council (Dissolution) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-06
1 The Prevention of Corruption Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-05-06
1 The Printpark (Acquisition of Shares) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-01-25
1 The Public Officers (Age of Retirement) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-10-28
1 The Pyrethrum Ordinance (Amendment) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The Supplementary Appropriation (196-1970 (No. 6)) (No.4) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-06-30
1 The Supplementary Appropriation (1969-70) Act, 1971 1971-02-11
1 The Supplementary Appropriation (1970-71 (No. 3)) (No. 2) Act, 1971 1971-05-07
1 The Supplementary Appropriation (1970-71 (No. 4)) (No. 3) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-06-30
1 The Tanganyika Coffee Curing Company (Acquisition of Shares) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-01-25
1 The Tanzania Rural Development Bank Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-11
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1971 (Toleo la Kiingereza) 1971-02-12
1 Tanzania Housing Bank Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Appropriation Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Architects, Quantity Surveyors and Building Contractors (Registration) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Auditors and Accountants (Registration) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Business Licensing Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-04-17
1 The Companies (Regulation of Dividends and Surpluses and Miscellaneous Provisions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Decentralization of Government Administration (Interim Provisions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Finance Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Financial Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Hotel Levy Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Immigration Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Income Tax (Allowances and Rates) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Institute of Development Management Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-06-27
1 The Institute of Finance Management Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Interim Constitution (Amendment) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Interim Constitution (Increaser in the Number of Regional Commissioners) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Interim Constitution (Number of Judges) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Interpretation of Laws and General Clause Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Locally Manufactured Products (Price Stability) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Minimum Sentences (Consequential and Incidental Provisions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Minimum Sentences Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Motor Vehicles (Restriction on acquisitions and Dispositions) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Motor Vehicles (Tax on Registration and Transfer) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-21
1 The Pension Ordinance (Amendment) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Planning Commission Act, , 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Public Officers (Eligibility for Election as Constituency Members) Act, 1972 1972-05-11
1 The Stamp Duty Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Supplementary Appropriation (No. 1 1971-72) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-02-08
1 The Supplementary Appropriation (No. 1 for the Financial Year 1972 to 73) (No. 5) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Supplementary Appropriation (No. 2 for the Financial Year 197172) (No. 2) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Supplementary Appropriation (No. 3 for the Financial Year 1971 to 72 ) (No. 4) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-07-11
1 The Tobacco Industry Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Training Levy Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-08-17
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-11-23
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1972 (Toleo la Kiingereza) 1972-05-11
1 The Appropriation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 0000-00-00
1 The Civil Aviation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Coffee Industry Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-06-22
1 The Constitution (Consequential Transitional and Temporary Provisions) (Modification) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-10-31
1 The Customs and Excise Management Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Finance Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Pangani River (Hydro-Electric Projects) Ordinance (Repeal) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Permanent Labour Tribunal (Amendment) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Presidential Affairs (Amendment) Act,1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-06-22
1 The Private Hospitals (Regulation) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-06-22
1 The Professional Surveyors (Registration) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-02-07
1 The Small Industries (Imposition of Tax) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Supplimentary Appropriation (No. 1 for the Financial Year 1976-77) (No.1) Act, 1977 Toleo la Kiingereza) 1977-02-17
1 The Supplementary Appropriation (No. 2 for the Fin. Year 1976-77) (No. 2) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-30
1 The Supplementary appropriation (No.1 for the Financial Year 197778) (No.1) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Tanzania Harbours Authority Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Tanzania National Scientific Research Council (Amendment) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Tanzania Posts and Telecommunications Corporation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-11-30
1 The Tanzania Railways Corporation Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-07-27
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1977 (Toleo la Kiingereza) 1977-02-17
1 The Appropriation Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-08-31
1 The Customs Tariff (Amendment) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Customs Tariff Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Decentralization of Govt. Administration (Interim Provisions) (Amendment) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Films and Stage Plays Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Finance Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-07-31
1 The Muhimbili Medical Centre Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Newspapers Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Parastatal Organisation (Modification of Management Provisions) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Pensions and Gratuities (Special Provisions) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-07-31
1 The Supplementary Appropriation (No.1 for the Financial year 197576) (No.1) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-04-03
1 The Supplementary Appropriation (No.2 for the Financial year 197576) (No.2) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-07-10
1 The Tanzania Industrial Studies and Consulting Organization Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-05-01
1 The Tanzania News Agency Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-11-12
1 The Urban Wards (Administration) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-08-31
1 The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act, 1976 (Toleo la Kiingereza) 1976-08-31