Parliament of Tanzania

News & Events

24th May 2016

Naibu Spika wa Bunge Dkt Tulia Ackson akisoma mwongozo wa Bungeni

24th May 2016

Naibu Spika wa Bunge Dkt Tulia Ackson akisoma mwongozo Bungeni

21st May 2016

Mwongozo wa Mhe Spika kuhusu swala liliombewa Mwongozo na Mhe Joseph Selasini

20th May 2016

Mwenyekiti wa Bunge Mhe Najma Murtaza Giga akisoma mwongozo Bungeni

20th May 2016

Mwenyekiti wa Bunge Mhe Najma Murtaza Giga akisoma mwongozo Bungeni

Ms. Nenelwa J. Mwihambi

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's